Περιβαλλοντική εκπαίδευση στον ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου

Δελτία Τύπου ΦΔ
Αργοστόλι, 21.09.2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ενημερώνει ότι και για το σχολικό έτος 2011-2012 οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως έχει πράξει και κατά τα προηγούμενα έτη λειτουργίας του. Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Μεταλυκειακές Σχολές και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Τα προγράμματα υλοποιούνται τόσο στην περιοχή της λιμνοθάλασσας του Κουτάβου (υγροτοπικό οικοσύστημα), όπου βρίσκεται η έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, όσο και στον Εθνικό Δρυμό Αίνου (δασικό οικοσύστημα), που αποτελεί την περιοχή ευθύνης του Φορέα.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες, ενδεικτικά, περιλαμβάνουν:

Ι) Μη υπαίθριες δραστηριότητες ενημέρωσης και πληροφόρησης των μαθητών:

 • Επίσκεψη στις εκθέσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου και του Περιβαλλοντικού Κέντρου του Αίνου.
 • Ενημέρωση με τη χρήση εποπτικών μέσων πάνω στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
  • Εθνικός Δρυμός Αίνου (φυσικό περιβάλλον, ιστορία, παραδόσεις).
  • Τα ζώα και τα πουλιά της Κεφαλονιάς.
  • Τα σπάνια και ενδημικά φυτά της Κεφαλονιάς.
  • Τα φυτά της Κεφαλονιάς και οι χρήσεις τους.
  • Οι προστατευόμενες περιοχές της Κεφαλονιάς.

ΙΙ) Υπαίθριες δραστηριότητες για την αναγνώριση του φυσικού περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών της περιοχής:

 • Επιλογή από πεζοπορικές διαδρομές, μέσα από τις οποίες ερμηνεύονται στοιχεία του περιβάλλοντος.
 • Παρατήρηση των ζώων και των πουλιών της περιοχής με τη χρήση διοπτρών παρατήρησης και με κιαλιών.
 • Παρατήρηση των σπανίων και ενδημικών φυτών του Αίνου και της Κεφαλονιάς στους βιοτόπους τους, κατά την εποχή της άνθησής τους.

ΙΙΙ) Ψυχαγωγία μέσα από την επαφή με τη φύση:

 • Ομαδικά παιχνίδια με περιβαλλοντικό περιεχόμενο.
 • Χειροτεχνικές δημιουργίες και κατασκευές με αντικείμενο τη φύση.

ΙV) Δραστηριότητες που αποσκοπούν στον προβληματισμό των μαθητών και την κριτική προσέγγιση θεμάτων «αειφορίας».

Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να κυμανθεί από 1 έως 3 ώρες, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς. Για τα σχολεία εκείνα που δεν έχουν τη δυνατότητα μετάβασης στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου ή στο Περιβαλλοντικό Κέντρο του Αίνου υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης μέρος των δραστηριοτήτων στους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς χώρους.

Τα ανωτέρω προγράμματα έχουν ως στόχο την ενίσχυση της γνώσης, του ενδιαφέροντος και της αγάπης των μαθητών για το περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές της Κεφαλονιάς και την ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης ως προς τη διαχείρισή τους. Επιπλέον ενθαρρύνεται η ομαδικότητα, η συνεργασία και η αίσθηση της πλήρωσης που προέρχεται από την περιήγηση σε έναν υγρότοπο, την πεζοπορία στο βουνό και την επαφή με τη φύση γενικότερα.

Ο Φορέας Διαχείρισης παράσχει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετέχουν στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έντυπο, ενημερωτικό υλικό (αφίσες, φυλλάδια, κ.λπ.) με θέμα τον Εθνικό Δρυμό Αίνου. Στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης υπάρχει βιβλιοθήκη, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Εκεί θα βρουν μία σειρά από Πακέτα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (3 για τον Εθνικό Δρυμό Αίνου, 2 για την υπόλοιπη Κεφαλονιά, 1 για την Ιθάκη και 4 γενικότερου περιβαλλοντικού περιεχομένου) και βιβλία με πληροφορίες για τα φυτά, τα ζώα και τα πουλιά της Ελλάδας.

Για την καλύτερη οργάνωση και υλοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων οι εκπαιδευτικοί καλούνται να έρχονται εγκαίρως (τουλάχιστον δύο ημέρες πριν) σε επικοινωνία με την υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, κ. Βασιλική Καραγιάννη (Τηλ./Fax: 26710-29258, Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr).

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου
Γεωργία Καμάρη
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.