30 χρόνια Δίκτυο Natura 2000

ΔΤ ΦΔ Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

30 εκδηλώσεις εορτασμού του μεγαλύτερου δικτύου προστασίας της φύσης στον κόσμο!

Πριν 30 χρόνια, το 1992, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν σε μία πρωτοποριακή νομοθετική κίνηση, θεσπίζοντας το Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, που έχει ως στόχο να προστατεύει τα πλέον απειλούμενα είδη και οικοτόπους της Ευρώπης.

Η 21η Μαΐου έχει θεσπιστεί ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικτύου Natura 2000 και φέτος για πρώτη φορά θα γιορταστεί στη χώρα μας η ημέρα αυτή, καθώς και τα τριάντα χρόνια από τη δημιουργία του δικτύου, με τριάντα εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια, που διοργανώνονται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.

Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Στροφυλιάς & Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου προσκαλεί το κοινό να επισκεφθεί και να γνωρίσει το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς συμμετέχοντας στην εκδήλωση «Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000» το Σαββάτο 21η Μαΐου 2022, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου – Δάσους Στροφυλιάς που βρίσκεται στο Λάππα Αχαΐας θα είναι ανοιχτό για το κοινό που επιθυμεί να ξεναγηθεί και να γνωρίσει τους διαφορετικούς φυσικούς οικοτόπους και τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας της προστατευόμενης περιοχής μέσα από τα εκθέματα και το φωτογραφικό υλικό του Κέντρου Πληροφόρησης. Για όποιον επιθυμεί να παρατηρήσει τα πουλιά της λιμνοθάλασσας Πρόκοπος το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης θα βρίσκεται στα ξύλινα οικοτουριστικά σπιτάκια με τηλεσκόπια και κιάλια. Τέλος, μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν το Δάσος της Στροφυλιάς κάνοντας πεζοπορία κάτω από τις κουκουναριές, ακολουθώντας κάποιο από τα σηματοδοτημένα μονοπάτια.

Τι είναι το δίκτυο Natura 2000;

Το δίκτυο Natura 2000 είναι ο βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η δημιουργία του δικτύου βασίστηκε στις δύο ευρωπαϊκές οδηγίες της Ε.Ε. για τη φύση: την Οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EΟK), και την Οδηγία για τα άγρια πτηνά (2009/147/EK, πρώην 79/409/EK). Οι προστατευόμενες περιοχές που χαρακτηρίζονται βάσει των δύο αυτών Οδηγιών συγκροτούν το δίκτυο Natura 2000. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται υποβάθμιση οικοτόπων ή όχληση ειδών σε αυτές τις περιοχές, να θεσπίσουν μέτρα προστασίας και διαχείρισης και να παρακολουθούν την κατάσταση των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.

Στην Ελλάδα, το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 446 περιοχές, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 28% της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας. Αρμόδιες για τη διαχείριση αυτών των περιοχών είναι οι 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις των Μονάδων Διαχείρισης ανά την Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να «επισκεφθούν» το διαδραστικό