Αποτελέσματα αρχαιρεσιών της «Ελληνικής Φύσης»

Συνελεύσεις

Στο μητρώο του ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ είναι συνολικά 224 εγγεγραμμένα μέλη και ταμειακώς εντάξει 88 μέλη, από τα οποία προσήλθαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα 69 μέλη με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

Οι υποψηφιότητες και τα αποτελέσματα των εκλογών είναι τα παρακάτω:

Για το Δ/Σ του Σωματείου

 1. Βάκκας Μιχαήλ του Ιωάννη: 51
 2. Βαξεβανίδου Ζαφείρω του Χρήστου: 28
 3. Γκώγκου Τριανταφυλλιά του Λάζαρου: 8
 4. Δαβής Μιχαήλ του Χαραλάμπους: 17
 5. Ηλιάδης Αντώνιος του Ηλία: 49
 6. Καραμπέρου Γεωργία του Βασιλείου: 46
 7. Κουρούτος Βασίλειος του Χαραλάμπους: 17
 8. Μπίσα Χαρίκλεια – Ρίκα του Κωνσταντίνου: 21
 9. Τάλλαρου Βασιλική του Ευαγγέλου: 27

Ως εκ τούτου εκλέγονται με την σειρά προτίμησης οι εξής:

Τακτικά μέλη

 1. Βάκκας Μιχαήλ του Ιωάννη
 2. Ηλιάδης Αντώνιος του Ηλία
 3. Καραμπέρου Γεωργία του Βασιλείου
 4. Βαξεβανίδου Ζαφείρω του Χρήστου
 5. Τάλλαρου Βασιλική του Ευαγγέλου

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Μπίσα Χαρίκλεια – Ρίκα του Κωνσταντίνου
 2. Κουρούτος Βασίλειος του Χαραλάμπους (μετά από κλήρωση)
 3. Δαβής Μιχαήλ του Χαραλάμπους
 4. Γκώγκου Τριανταφυλλιά του Λάζαρου

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου:

 1. Αστερίου Μάριος του Αλκιβιάδη: 57
 2. Γκένιου Ελένη του Ευσταθίου: 29
 3. Νάτσης Λάζαρος του Στεφάνου: 41

Ως εκ τούτου εκλέγονται με την σειρά προτίμησης οι εξής:

 1. Αστερίου Μάριος του Αλκιβιάδη
 2. Νάτσης Λάζαρος του Στεφάνου
 3. Γκένιου Ελένη του Ευσταθίου

Για την Εκπροσώπηση του Σωματείου στο Εργατικό Κέντρο Σερρών:

 1. Βαξεβανίδου Ζαφείρω του Χρήστου: 33
 2. Γκένιου Ελένη του Ευσταθίου: 19
 3. Δαβής Μιχαήλ του Χαραλάμπους: 28
 4. Ηλιάδης Αντώνιος του Ηλία: 53
 5. Καραμπέρου Γεωργία του Βασιλείου: 35
 6. Κουρούτος Βασίλειος του Χαραλάμπους: 19
 7. Παπαδράγκα Ευαγγελία του Δημητρίου: 34

Ως εκ τούτου και με την βάση του 25 μέλη/1 εκπρόσωπος εκλέγονται σαν τακτικά μέλη με την σειρά προτίμησης οι εξής:

 1. Ηλιάδης Αντώνιος του Ηλία
 2. Καραμπέρου Γεωργία του Βασιλείου
 3. Παπαδράγκα Ευαγγελία του Δημητρίου
 4. Βαξεβανίδου Ζαφείρω του Χρήστου

Και σαν αναπληρωματικά μέλη οι:

 1. Δαβής Μιχαήλ του Χαραλάμπους
 2. Κουρούτος Βασίλειος του Χαραλάμπους (μετά από κλήρωση)
 3. Γκένιου Ελένη του Ευσταθίου

Για την Εκπροσώπηση του Σωματείου στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος:

 1. Ηλιάδης Αντώνιος του Ηλία: 48
 2. Καραμπέρου Γεωργία του Βασιλείου: 42
 3. Μπίσα Χαρίκλεια – Ρίκα του Κωνσταντίνου: 23

Ως εκ τούτου και με την βάση του 50 μέλη/1 εκπρόσωπος εκλέγεται σαν τακτικό μέλος με την σειρά προτίμησης:

 1. Ηλιάδης Αντώνιος του Ηλία

Και σαν αναπληρωματικό μέλος η:

 1. Καραμπέρου Γεωργία του Βασιλείου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκκρεμεί η περίπτωση τυχόν ενστάσεων για χρονική περίοδο 30 ημερών.

Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – “Ελληνική Φύση”

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.