Αρχείο Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας 1970-2010

Προστατευόμενες περιοχές

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με την ευθύνη συνάδελφου Παυλογεωργάτου Γεράσιμου, δημιούργησε ηλεκτρονικό αρχείο της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας το οποίο περιλαμβάνει 7 τόμους, (> 5000 σελίδων), που περιέχουν το σύνολο των νομοθετημάτων της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε επιλεγμένους τομείς της κατά το διάστημα 1970-2010.

Οι τόμοι είναι προσβάσιμοι εδώ:

http://www.ct.aegean.gr/people/pavlogeorgatos/el/gelen.html

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.