Διαφωνίες για τα νερά

ΜΜΕ

Εννέα μήνες στο συρτάρι παραμένει μελέτη-φωτιά που συνέταξε διεπιστημονική επιτροπή από το Γεωπονικό και το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η οποία καταγράφει εκτεταμένη ύπαρξη βαρέων μετάλλων στα νερά όλης της επικράτειας!

Η μελέτη, που έγινε για λογαριασμό του ΕΦΕΤ και δημοσίευσε η «Κ.Ε.» στις 6/6, παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 και κατέληγε σε ένα σημαντικό συμπέρασμα: «Από την καταγραφή των δεδομένων παρουσίας μετάλλων και μεταλλοειδών στα νερά της επικράτειας, έγινε σαφές ότι το πρόβλημα της ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων επεκτείνεται. Το γεγονός αυτό έχει άμεση επίδραση στην ποιότητα πόσιμου νερού».

Οι επιστήμονες προτείνουν βραχυπρόθεσμες δράσεις δειγματοληψίες σε τρόφιμα-στόχους από πολλές περιοχές της χώρας.

«Τα στοιχεία της μελέτης έχουν αδιαμφισβήτητη αξία. Δεν έχει αξιολογηθεί γιατί εκκρεμεί η σύσταση του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΦΕΤ εδώ και τρία χρόνια», υποστηρίζει ο πρόεδρος του οργανισμού Γ. Νυχάς που ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Μάρτιο. Οπως τονίζει, «η συγκρότησή του είναι πλέον θέμα ημερών. Αμεσα θα γίνει και η αξιολόγηση της μελέτης».

Η έκθεση με τίτλο «Επιμόλυνση τροφίμων από βαρέα μέταλλα» βασίστηκε σε ερευνητικές μελέτες επιστημόνων, ενώ τα εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η ΕΤΑΤ (εργαστήριο ελέγχου τροφίμων), το εργαστήριο Ορυκτολογίας-Γεωλογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και το εργαστήριο Χημείας του ΚΒΙΕΣ του Γενικού Επιτελείου Στρατού ήταν τα μόνα που έδωσαν αναλύσεις σε ύδατα και τρόφιμα.

* Ενστάσεις διατυπώνει για τα ευρήματα της μελέτης ο δήμαρχος Θεσπιέων Θήβας Χρήστος Πελώνης.

Η μελέτη κατέγραφε εξασθενές χρώμιο 3 μg/l στο πόσιμο νερό. Ομως πρόσφατες αναλύσεις που πραγματοποίησε ο δήμος σε ιδιωτικό χημικό εργαστήριο καθώς και στη Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς δείχνουν τα εξής:

* Στις 30 Μαρτίου 2010, χημικός ιδιωτικού εργαστηρίου, κατόπιν εντολής του δημάρχου, προέβη σε συλλογή τριών δειγμάτων νερού παρουσία του δημάρχου και του αντιδημάρχου Ιωάννη Κόλλια.

Το πρώτο σημείο δειγματοληψίας ήταν το δημαρχείο Θεσπιέων και το δεύτερο το σχολείο στο Μαυρομάτι. Ολικό χρώμιο 1,8 μg/l βρέθηκε στην αρδευτική γεώτρηση Φλέβας.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 8 Απριλίου 2010, όλα τα δείγματα πληρούν τις προδιαγραφές του πόσιμου νερού. Δεν ανιχνεύθηκε εξασθενές σε κανένα από τα δείγματα.

**Η Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς στις 26/04/2010 εξέδωσε αποτελέσματα αναλύσεων από δείγματα νερού γεωτρήσεων που προσκομίσθηκαν από το δήμο. Σε δείγμα νερού από γεώτρηση στη θέση Καμίνι Μαυροματίου και Κεφαλάρι Δήμου Θεσπιέων, οι προσδιορισθείσες συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου είναι χαμηλότερες του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου (όριο ανίχνευσης 3 μg/l). Ανιχνεύθηκε ολικό χρώμιο 1,8 και 2,9 αντίστοιχα.

Στη γεώτρηση Φλέβα (αρδευτική) ανιχνεύθηκε ολικό χρώμιο 8,7 μg/l και εξασθενές κάτω από 9 μg/l. Αρμόδιες πηγές προσδιορίζουν τις τιμές εξασθενούς στο συγκεκριμένο δείγμα μεταξύ 7 και 8 μg/l.

Ωστόσο, μετά το δημοσίευμά μας, ο σύλλογος «Το κοινόν των Βοιωτών για τον πολιτισμό και το περιβάλλον», μας έστειλε αναλύσεις ιδιωτικού εργαστηρίου σε πόσιμο νερό του δήμου, όπου ανιχνεύονται τιμές εξασθενούς χρωμίου. Σε δείγμα από το Νεοχώρι Δήμου Θεσπιέων ανιχνεύθηκε εξασθενές χρώμιο 7 μg/l και ολικό 9,2 μg/l και στο Μαυρομάτι ανιχνεύθηκε εξασθενές χρώμιο 4 μg/l και ολικό 5,6 μg/l. Το εργαστήριο όπου πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης από τον ΕΣΥΔ προκειμένου να πάρει διαπίστευση.

* Ενστάσεις διατυπώνει και ο δήμαρχιος Ασωπού Λακωνίας Ηρακλής Τριχείλης, που υποστηρίζει ότι «τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν ήταν αναληθή ή εσφαλμένα». Σύμφωνα με την έρευνα του ΕΦΕΤ, σε γεώτρηση ύδρευσης ανιχνευόταν μόλυβδος 30 μg/l, τιμή τριπλάσια της οριακής.

«Από τις τελευταίες αναλύσεις (11/6/2010) αποδεικνύεται ότι το πόσιμο νερό του δήμου μας δεν έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε μόλυβδο, αντίθετα μάλιστα είναι πολύ χαμηλή. Η περιοχή μας παρακολουθείται υδρολογικά από το ΙΓΜΕ εδώ και 30 έτη και ουδέποτε παρουσιάστηκε πρόβλημα», υποστηρίζει ο κ. Τριχείλης.

Σύμφωνα με αναλύσεις της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελους, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου ανιχνεύονται τιμές μολύβδου από 2 έως 3 μg/l.

ΠΗΓΗ: Της ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΕΝΕΤ
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.