2η Τεχνική Συνάντηση του έργου “Διαδρομές προσβάσιμου τουρισμού – Access2Heritage”

ΜΜΕ

Η 2η Τεχνική Συνάντηση του έργου “Διαδρομές προσβάσιμου τουρισμού – Access2Heritage” πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 26 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, οι Εταίροι του Έργου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν για την πρόοδο μέχρι σήμερα αλλά και για τα επόμενα βήματα της υλοποίησης. Μεταξύ των βασικών θεμάτων της συνάντησης που συζητήθηκαν ήταν:

• τα έργα σχετικά με τη βελτίωση της πιλοτικής αποκατάστασης και προσβασιμότητας σε επιλεγμένους τόπους,

• οι ενέργειες σχετικά με τις δραστηριότητες δημιουργίας ικανότητας (capacity building) που επικεντρώνονται κυρίως στην Κοινή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της Τουριστικής Προσβάσιμης Κληρονομιάς στη Διασυνοριακή Περιοχή

• η προετοιμασία για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με προσβάσιμες τοποθεσίες στην περιοχή της διασυνοριακής περθεοχής αλλά και σχετικά με τις εκπαιδευτικές συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν τόσο για τους τοπικούς ενδιαφερόμενους όσο και για τα άτομα που εργάζονται στον τομέα του τουρισμού

• οι προδιαγραφές σχετικά με την προσβάσιμη Ηλεκτρονική Πύλη

• και τέλος, για τα case studies κατά τις Διεθνείς επισκέψεις σε προσβάσιμους τουριστικούς προορισμούς στο εξωτερικό, που θα οδηγήσουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον προσβάσιμο τουρισμό για ΑμεΑ και ανθρώπους Τρίτης Ηλικίας.

Στο τέλος της συνάντησης, οι Εταίροι του Έργου ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον επόμενο Μάρτιο, για την 3η Τεχνική Συνάντηση στο Razlog.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.