Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων 2018 από το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Δελτία Τύπου ΦΔ

Κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων με σκοπό την ευαισθητοποίηση για το σημαντικό ρόλο των υγροτόπων για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Στις 2 Φεβρουαρίου 1971 υπογράφτηκε στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν η πρώτη διεθνής Σύμβαση που αφορά την προστασία των υγροτόπων, γνωστή ως Σύμβαση Ραμσάρ. Η Σύμβαση αποσκοπεί στην προστασία και τη συνετή χρήση όλων των υγροτόπων μέσω τοπικών και εθνικών δράσεων και διακρατικής συνεργασίας, ως μια συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Το φετινό θέμα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων είναι «Υγρότοποι για ένα βιώσιμο αστικό μέλλον» και τονίζει το σημαντικό ρόλο των υγροτόπων στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Παρόλο που η αξία των υγροτόπων για τον άνθρωπο έγινε αντιληπτή από πολύ παλιά και υπήρξε αρμονική συνύπαρξη πόλεων και υγροτόπων για χιλιετίες τον τελευταίο αιώνα οι υγρότοποι υφίστανται σοβαρή υποβάθμιση. Η έντονη αστικοποίηση έχει οδηγήσει τον μισό ανθρώπινο πληθυσμό παγκοσμίως να κατοικεί σήμερα σε πόλεις ενώ ταυτόχρονα σχεδόν τα 2/3 των υγροτόπων έχουν χαθεί. Η αστικοποίηση συνεχίζεται και ο κίνδυνος περαιτέρω μείωσης και υποβάθμισης των υγροτόπων ελλοχεύει, καθώς υπάρχει η ανάγκη για επέκταση των πόλεων, αυξανόμενες ανάγκες για καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ύδρευση, άδρευση κτλ. Οι πόλεις ενώ καταλαμβάνουν μόλις το 2% της έκτασης παγκοσμίως καταναλώνουν το 75% των φυσικών πόρων και παράγουν το 70% των απορριμμάτων, επηρεάζοντας τους αστικούς – περιαστικούς υγροτόπους αλλά και υγροτόπους αρκετά απομακρυσμένους από αυτές. Αντιλαμβανόμενοι την αξία των αστικών και περιαστικών υγροτόπων (αλλά και γενικότερα όλων των υγροτόπων) οι οποίοι προστατεύουν τις πόλεις μειώνοντας τους κίνδυνους φυσικών καταστροφών, βελτιώνουν την ποιότητα του νερού, του αέρα, αλλά και του κλίματος, μειώνουν τους ρύπους, παρέχουν χώρους πρασίνου και αναψυχής αλλά και θέσεις εργασίας, αντιλαμβανόμαστε και την ανάγκη προστασίας και αποκατάστασής τους και οδηγούμαστε σε μία περισσότερο βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Η λίμνη Παμβώτιδα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αστικού υγροτοπικού οικοσυσυστήματος το οποίο έχει υποστεί στο παρελθόν σημαντική συρρίκνωση και υποβάθμιση (αποξήρανση λίμνης Λαψίστας, περιορισμό των υγροτοπικών εκτάσεων, καταστροφή παραλίμνιων ενδιαιτημάτων, διατάραξη υδατικού ισοζυγίου, ρύπανση κτλ) αλλά εξακολουθεί να παρέχει σημαντικά οφέλη στην πόλη και στον αστικό πληθυσμό τα οποία θα πρέπει να εκτιμηθούν και να διασφαλισθούν προστατεύοντας και αποκαθιστώντας κατά το δυνατό το υγροτοπικό οικοσύστημα της λίμνης Παμβώτιδας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων στις 2 Φεβρουαρίου, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας τη Δευτέρα 05/02/2018 επισκέφτηκε το Γυμνάσιο Ελεούσας, και πραγματοποίησε ενημέρωση σε 45 μαθητές Β’ και Γ’ τάξης σχετικά με τους υγροτόπους και τη συνθήκη Ραμσάρ, την αξία των αστικών και περιαστικών υγροτόπων, την ανάγκη μιας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, εξειδικεύοντας στην περίπτωση των Ιωαννίνων και της Λίμνης Παμβώτιδας.

Επιπλέον, ανταποκριθήκαμε σε πρόσκληση της ηλεκτρονικής εφημερίδας GreenΑgenda που πραγματεύεται περιβαλλοντικά ζητήματα με αποστολή άρθρου για το φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων με τίτλο “Οι αστικοί υγρότοποι δίνουν ζωή στις πόλεις” (http://greenagenda.gr/οι-αστικοί-υγρότοποι-δίνουν-ζωή-στις-π/).

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.