Πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των εργαζομένων και … «ζήσε Μάη μου»

Δελτία τύπου Δελτία Τύπου ΦΔ ΜΜΕ

Στο πρόσφατο Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ (13/11/2017) με το οποίο ανακοινώνεται πανηγυρικά η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης του Σχ. Νόμου για τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, αναφέρεται ότι: «στηρίζεται η εργασία των συμβασιούχων των ΦΔΠΠ με παράταση των συμβάσεών τους ως την προκήρυξη διαγωνισμών του ΑΣΕΠ για οχτάμηνες συμβάσεις (εντός του 2018)», καθώς και περιέχεται «δέσμευση» για: «την προκήρυξη διαγωνισμών για θέσεις αορίστου χρόνου εντός του 2019 με πλήρες οργανόγραμμα για όλους τους φορείς και περιγράμματα θέσεων»

Επειδή δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου αλλά και ούτε είμαστε αφελείς (sic), θυμίζουμε:

  • Δελτίο Τύπου ΥΠΕΝ 15/12/2016: Συνάντηση εργασίας για το Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών:

«Η επεξεργασία θα ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2017 και για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τα ΔΣ Φορέων και εργαζομένων να στείλουν στην ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ προτάσεις…..

Ξεκαθαρίζεται ότι, η πολιτική επιλογή του ΥΠΕΝ για την προστασία της φύσης, στηρίζει και αξιοποιεί τον θεσμό των Φορέων Διαχείρισης και θα εισάγει θεσμικά εργαλεία για τη χρηματοδότησή τους, τη στελέχωση με θέσεις αορίστου και προκηρύξεις ΑΣΕΠ και την αξιολόγηση και αυτό-αξιολόγηση με παραμετροποιημένους δείκτες.»

  • Δελτίο Τύπου ΥΠΕΝ 27/08/2015: Διασφάλιση της λειτουργίας των Φορέων  Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών:

«Στη συνάντηση  διαπιστώθηκε ο κίνδυνος κατάρρευσης του συνόλου του Δημόσιου μηχανισμού Περιβαλλοντικής Προστασίας που υλοποιείται από τους Φορείς Διαχείρισης, καθώς η χρηματοδότησή τους είναι επισφαλής με συστατικό στοιχείο την έλλειψη μόνιμης ρύθμισης του θέματος.   Εντός αυτού του πλαισίου,  η – με «έκτακτους» όρους  – υφιστάμενη χρηματοδότηση των Φορέων από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων, λήγει τον Δεκέμβριο του 2015. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, – εκτός όλων των άλλων – την πλήρη αδυναμία κάλυψης της μισθοδοσίας των 380 εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας Ορισμένου Χρόνου στους Φορείς Διαχείρισης.

Εκ μέρους του Υπουργείου υπήρξε η κατηγορηματική δέσμευση για τη διασφάλιση της εργασίας όσων ήδη υπηρετούν στους φορείς. Η άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής διοίκησης και διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας είναι απολύτως συνυφασμένη με την εμπέδωση εργασιακών δικαιωμάτων και  την αναγνώριση του πολύτιμου έργου που ήδη έχουν προσφέρει όσοι και όσες υπηρετούν στους Φορείς Διαχείρισης.  Παράλληλα, απαιτείται η Δημόσια εγγύηση της θεσμικής οργάνωσης και χρηματοδότησης του έργου των Φορέων.»

  • Προγραμματικές θέσεις ΣΥΡΙΖΑ: «Το σχέδιο του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ» (15/09/2015):

2.4. Προστασία του περιβάλλοντος: …. «Βελτίωση του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Παρέχουμε δημόσια εγγύηση της θεσμικής οργάνωσης και χρηματοδότησης του έργου των Φορέων διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας, μέσα από την ενσωμάτωση στον, υπό σύνταξη, Κρατικό Προϋπολογισμό των αναγκών τους, την επανεξέταση του θεσμικού καθεστώτος και την αναβάθμισή τους λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα του Εθνικού Διαλόγου για την ουσιαστική άσκηση μιας Δημόσιας Περιβαλλοντικής Πολιτικής»

Από την «με έκτακτους όρους» χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ, πήγαμε στην με έκτακτους όρους χρηματοδότησή μας το 2016 και το 2017 από το Πράσινο Ταμείο και καταλήγουμε στην με έκτακτους όρους χρηματοδότησή μας το 2018 και  το 2019 (?) και στις χρονικά ασαφείς παρατάσεις και στο «καρότο» ή «γρίφο» των 8μηνων συμβάσεων.

Από το ΥΠΕΝ το 2018 αναφέρεται ως «μεταβατική χρονιά» στην οποία δεν «περισσεύουν» θέσεις τακτικού προσωπικού για τους εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης. Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό? Γιατί δεν κάνατε έγκαιρα προγραμματισμό ώστε να μην χαθεί ακόμη μία χρονιά? Πως διασφαλίζετε τις θέσεις εργασίας?

Μας έχετε οδηγήσει από πενταετής συμβάσεις, σε ετήσιες και «μπορεί» (στο καλό σενάριο!!!) σε 8μηνες.

Και μετά τι?

Να βασιστούμε στις προφορικές «δεσμεύσεις»? Δυστυχώς η ιστορία απέδειξε πως έχει χαθεί κάθε ίχνος αξιοπιστίας.

Η υλοποίηση της πρότασής μας για Παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων μέσω του «ανοίγματος» της Πρόσκλησης του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ, αποτελεί τη μόνη λύση που διασφαλίζει την έστω και «με έκτακτους όρους» εργασία στο υφιστάμενο προσωπικό, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τουλάχιστον του χρόνου τέτοια εποχή δεν θα ζήσουμε τα ίδια.

Είναι η μόνη πραγματικά εφαρμόσιμη λύση.

Είναι Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ (έστω και προσωρινά) ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.

Καλούμε τον Αναπληρωτή Υπουργό και αρμοδίου για θέματα Περιβάλλοντος κ. Φάμελλο, να επιδείξει την αναγκαία πολιτική βούληση και να υλοποιήσει την πρότασή μας, πριν την εισαγωγή του νομοσχεδίου στη Βουλή. Με λύπη διαπιστώνουμε πως άλλα υπουργεία και άλλοι υπουργοί το έχουν πράξει για τους εργαζόμενους που εποπτεύουν. Είναι διάχυτη πλέον η αίσθηση πως έπειτα από 10-12 χρόνια προσφοράς, είμαστε ανεπιθύμητοι.

Όσο για τις υποσχέσεις περί «αορίστου χρόνου» το 2019 (προεκλογική χρονιά) αυτές αλλιώς λέγονται «ζήσε Μάη μου….».

Ως πρώτη αντίδραση, έχουμε προκηρύξει 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Πέμπτη στις 23 του Νοέμβρη.

Για το Δ.Σ.

Πρόεδρος                                                                                                                  Ο Γραμματέας

Μιχάλης Βάκκας                                                                                                  Αντώνιος Μπαρνιάς

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.