Σύσκεψη στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού για την προστασία της Ορνιθοπανίδας

Δελτία Τύπου ΦΔ Εκδηλώσεις ΜΜΕ

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή  4/5/2018 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού. Το αντικείμενο της σύσκεψης ήταν οι αναγκαίες επιχειρησιακές ενέργειες εν όψει της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα του τομέα προστασίας της ορνιθοπανίδας. Στην σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το Δήμο Ρήγα Φεραίου και το Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ,  ενώ  τον συντονισμό είχε η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης. Κρίθηκε αναγκαία  η ένταση της συχνότητας των επιτόπιων ελέγχων περιμετρικά του ταμιευτήρα από όλους τους αρμόδιους φορείς,  καθώς επίσης και η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων περιστατικών. Τέλος, διερευνήθηκε η δυνατότητα αφενός  της διευκόλυνσης και υποβοήθησης της διαβίωσης της ορνιθοπανίδας μέσω κατάλληλων τεχνικών υποδομών,  αφετέρου της πρωτοβάθμιας φροντίδας τους σε περίπτωση ανάγκης.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.