Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δασών 2017

ΜΜΕ

Η φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δασών διοργανώνεται στη Βαρσοβία, από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου.

Με πρωτοβουλία του FAO (Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών), η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δασών καθιερώθηκε το 2008 και πραγματοποιείται ανά δύο έτη, δίδοντας μία εξαιρετική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τον δασικό πλούτο της χώρας τους, να ευαισθητοποιήσουν για τη σπουδαιότητα των δασών, αλλά και να επηρεάσουν τις σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές. Εκδηλώσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας, διαγωνισμοί και εκθέσεις, διαλέξεις και προβολές στις συμμετέχοντες χώρες, αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το Ευρωπαϊκό κοινό αγαθό των δασών. Σε προηγούμενες διοργανώσεις, είχαν, ενδεικτικά, πραγματοποιηθεί εκδρομές για αναψυχή στη φύση της Αυστρίας, διαλέξεις για τα δάση στην Ισπανία, φεστιβάλ ταινιών για τα δάση στην Τσεχία, συνάντηση εργασίας για τη συμβολή των δασών στην αποτροπή πλημμυρών στην Ουκρανία κ.ά.

Τα μηνύματα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δασών 2017

Τα δάση της Ευρώπης, εστίες υψηλής βιοποικιλότητας
Η δασική πολιτική στην Ευρώπη εστιάζει ιδιαίτερα στη βιοποικιλότητα. Πάνω από 30 εκατομμύρια εκτάρια των Ευρωπαϊκών δασών προστατεύονται με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, η έκταση των προστατευόμενων δασών στην Ευρώπη αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό μισού εκατομμυρίου εκταρίων. Πάνω από το 90% των ευρωπαϊκών κρατών έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένους στόχους για τη βιοποικιλότητα.

Τα ευρωπαϊκά δάση για το κλίμα
Τα αειφορικά διαχειριζόμενα δάση συμβάλλουν στην ανάσχεση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ενώ παρέχουν προϊόντα που βασίζονται σε έναν ανανεώσιμο φυσικό πόρο, ουδέτερο ως προς το ισοζύγιο άνθρακα. Τα δάση καλύπτουν πάνω από το 1/3 της έκτασης της Ευρώπης ταμιεύοντας άνθρακα καθώς συνεχίζουν να αυξάνονται. Κάθε έτος εκτιμάται ότι τα Ευρωπαϊκά δάση δεσμεύουν 719 εκατομμύρια τόνους CO2. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 9% των ετήσιων εκπομπών CO2. Η μεγαλύτερη δεξαμενή άνθρακα εντοπίζεται στο δασικό έδαφος και ακολουθούν η υπέργεια βιομάζα, η φυλλάδα, η υπόγεια ξυλώδης βιομάζα και το ξύλο των νεκρωμένων δέντρων.

Τα ευρωπαϊκά δάση, μια αποταμίευση της φύσης
Όπως ένας τραπεζικός λογαριασμός ταμιευτηρίου, το κεφάλαιο των δασών μεγαλώνει. Κάθε έτος τα δάση στην Ευρώπη αυξάνουν κατά 2 δισεκατομμύρια δέντρα. Ο αριθμός ισοδυναμεί με 900 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ξύλου, ενός πόρου που συγκεντρώνει ξανά το ενδιαφέρον ως μακρόβιο ανανεώσιμο υλικό για τις κατασκευές και ως πηγή ενέργειας.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.