Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας και του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

Δελτία Τύπου ΦΔ

Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, στην Πρυτανεία του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες υπογράφτηκε ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ  του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας  (ΤΕΙ–ΚΜ) και του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (ΦΔΛΚ).

Το μνημόνιο εκ μέρους του ΤΕΙ-ΚΜ υπέγραψε ο Καθηγητής Δημήτριος Χασάπης (Πρύτανης του ΤΕΙ-ΚΜ) και εκ μέρους του ΦΔΛΚ ο Δρ. Σάββας Καζαντζίδης (Πρόεδρος του Δ.Σ.).

Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας είναι η στενότερη συνεργασία και η προώθηση και διερεύνηση θεμάτων που απασχολούν τους δύο Φορείς καθώς και της έρευνας στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης και των άλλων περιοχών χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔΛΚ.

Η υπογραφή του μνημονίου εκτιμάται ότι θα συμβάλλει θετικά τόσο στις δράσεις προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης και των άλλων περιοχών χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔΛΚ, όσο και στη διεύρυνση των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΤΕΙ–ΚΜ.

Στο πλαίσιο του μνημονίου, συμφωνήθηκε να ενθαρρύνεται και να προωθείται η συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικά, οι δύο Φορείς συμφώνησαν να συνεργαστούν στη διεκδίκηση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, στην υποστήριξη της λειτουργίας των δύο Φορέων σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο (πχ ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών), στη διεξαγωγή κοινών σεμιναρίων επιμόρφωσης, στα προγράμματα Σπουδών (πχ στη διευκόλυνση διεξαγωγής πρακτικής άσκησης φοιτητών και εκπόνησης πτυχιακών εργασιών), σε διάφορες εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες κ.ά.

Το μνημόνιο συνεργασίας έχει διάρκεια  τρία (3) έτη με ετήσια αξιολόγηση από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.