Παράταση διαγωνισμού φωτογραφίας με θέμα «Χειμώνας στο ΕΠΑΜΑΘ»

ΔΤ ΦΔ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας

Ο Φορέας Διαχείρισης  (Φ.Δ.) Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Θάσου ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα «Χειμώνας στο Ε.Π.Α.ΜΑ.Θ.» έως την  Κυριακή 22 Μαρτίου 2020, ως ημερομηνία που θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι λήψεις των φωτογραφιών.

Ανάλογα, μετατίθεται η ημερομηνία που θα γίνονται δεκτές η αποσταλμένες φωτογραφίες έως και την 27η Μαρτίου 2020 (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου).

Οι γενικοί όροι συμμετοχής ισχύουν όπως στην προκήρυξη.

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στον Φορέα Διαχείρισης (κ. Απόστολος Κελεμίδης) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@fd-nestosvistonis.gr με την ένδειξη: Για τον Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα «Χειμώνας στο Ε.Π.Α.ΜΑ.Θ.» ή τηλεφωνικά στο 25410/96646. Καθώς και στην ιστοσελίδα του Φ.Δ. https://www.fd-nestosvistonis.gr/ στα Νέα/Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου όπου βρίσκεται η προκήρυξη.