Σύγκληση 1ης Έκτακτης /2017 Συνεδρίασης Δ.Σ. του Συλλόγου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ»

Συνελεύσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως άλλωστε θα γνωρίζετε, κατά τη διαλογή των ψηφοδελτίων στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην 8η Τακτική Γενική Συνέλευση, για την εκπροσώπηση των μελών του Συλλόγου στο νέο Δ.Σ., εξελέγησαν κατά σειρά οι:

  1. Βάκκας Μιχάλης
  2. Καραμπέρου Γεωργία
  3. Βράνια Χαρά
  4. Μπαρνιάς Αντώνης 
  5. Μπέλου Μαρία

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού: «Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και αναδεικνύει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρό του, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Για το σκοπό αυτό συνέρχεται μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες από την εκλογή του και κάτω από την Προεδρία του υποψήφιου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, ο οποίος και το συγκαλεί».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας προσκαλώ στην 1η Έκτακτη/2017 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την  Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 1ης Έκτακτης/30-03-2017 Συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1.      Έγκριση πρακτικών 1ης/01-03-2015 Συνεδρίασης Δ.Σ.

Θέμα 2.      Έγκριση πρακτικών 8ης/26-03-2017 Τακτικής Συνεδρίασης της Γ.Σ. 

Θέμα 3.      Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα – Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία του Δ.Σ. 

Θέμα 4.      Δρομολόγηση άμεσων ενεργειών του νέου Δ.Σ.

Θέμα 5.      Έγκριση εγγραφών νέων συναδέλφων.

Θέμα 6.   Μετεγκρίσεις οικονομικών δαπανών του Σωματείου (Υποβολή Πίνακα Εσόδων-Εξόδων και υπολοίπου Ταμείου, καθώς και extait κινήσεως του τραπεζικού Λογαριασμού του Σωματείου).

Θέμα 7.      Διάφορα-Ανακοινώσει

Το μέλος του Δ.Σ.

 ΜΙΧΑΛΗΣ  ΒΑΚΚΑΣ.