ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΔΤ ΦΔ Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού

Το καλοκαίρι είναι πολύ πιθανόν να βρούμε τραυματισμένους νεοσσούς που να θελήσουν τη βοήθειά μας.

Οι επόπτες – φύλακες του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου και Δέλτα Πηνειού κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού συνέλεξαν και έστειλαν για νοσηλεία στο κέντρο  Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ τέσσερις τραυματισμένους  νεοσσούς ερωδιούς, ένα σταχτοτσικνιά (Ardea cinerea), και τρεις λευκοτσικνιάδες, (Egretta garzetta), τρεις τραυματισμένους νεοσσούς λευκοπελαργούς (Ciconia ciconia ) και ένα τραυματισμένο φιδαετό (Circaetus gallicus).

Οι νεοσσοί ερωδιοί εντοπίστηκαν στην αποικία της Γλαύκης, ένα τεχνητό άλσος από πεύκα έξω από το ομώνυμο χωριό, στο πλαίσιο της ετήσιας καταμέτρησης των φωλιών των ερωδιόμορφων που φιλοξενεί η περιοχή ταμιευτήρων πρώην λίμνης Κάρλας, οι οποίοι έπεσαν από τις φωλιές τους. Όλοι οι νεοσσοί είχαν σπασμένα πόδια, ενώ ο σταχτοτσικνιάς είχε σπασμένο και το ένα του φτερό.