Περιβαλλοντικές ενημερώσεις

Δελτία Τύπου ΦΔ ΔΤ ΦΔ Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού

Περιβαλλοντικές ενημερώσεις στην προστατευόμενη περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού, κατά το μήνα Aπρίλιο 2019.

Οι δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης συνεχίστηκαν και κατά το μήνα Απρίλιο του 2019 από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, το οποίο υποδέχτηκε συνολικά περισσότερα από 400 άτομα,  μαθητές τάξεων πέντε Δημοτικών Σχολείων και τριών Λυκείων, επισκέπτες πεζοπορικών και οικοτουριστικών συλλόγων, αλλά και μεμονωμένους εκδρομείς.          

Οι περιβαλλοντικές ενημερώσεις περιλαμβάνουν διεξοδική ξενάγηση στο Εκθεσιακό Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού Λίμνης Κάρλας και Μαυροβουνίου που βρίσκεται στα Κανάλια του Δήμου Ρήγα Φεραίου, παρατήρηση της πλούσιας  ορνιθοπανίδας με πεδιοσκόπια και κιάλια στις όχθες του ταμιευτήρα της πρώην λίμνης Κάρλας και ενημέρωση με έμφαση στα τεχνικά έργα ανασύστασης του λιμναίου οικοσυστήματος στο Κέντρο Πληροφόρησης Στεφανοβικείου.

Επίσης διανέμονται ενημερωτικά φυλλάδια, χάρτες και εκθέσεις απολογισμού του έργου του Φορέα Διαχείρισης για την προστατευόμενη περιοχή Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου- Δέλτα Πηνειού.

Tagged