Παράνομη αλιεία στον ταμιευτήρα της Κάρλας

ΔΤ ΦΔ Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού

Η πρόσφατη κατάσχεση 1600 κιλών αλιευμάτων και η σύλληψη των παράνομων αλιέων αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα της παράνομης δραστηριότητας που απειλεί την ισορροπία των ιχθυοπληθυσμών στον ταμιευτήρα της Κάρλας. Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού υλοποιεί καθημερινά πρόγραμμα φύλαξης – επόπτευσης της προστατευόμενης περιοχής του ταμιευτήρα, με αποτέλεσμα την κατάσχεση από τις αρμόδιες αρχές αλιευτικών εργαλείων (δίχτυα) και σκαφών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 230-20/03/2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας απαγορεύεται η ερασιτεχνική και επαγγελματική αλιεία σε όλη την έκταση της υπο δημιουργία λίμνης Κάρλα

Για το Φορέα Διαχείρισης Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη