Παράνομη αλιεία στον ταμιευτήρα της Κάρλας.

ΔΤ ΦΔ Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού

Τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 στο πλαίσιο συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση της λαθραλιείας στον ταμιευτήρα της Κάρλας, το τμήμα Επόπτευσης – Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης εντόπισε αλιευτικό σκάφος σε παρόχθιο σημείο με χρήση μη επανδρωμένου πτητικού μέσου (drone) του Φ.Δ. Ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της υπ. αριθ. 704/6-4-2021 Απόφασης απαγόρευσης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα ερασιτεχνικής και επαγγελματικής αλιείας εντός του ταμιευτήρα και σε συνεννόηση με το αστυνομικό τμήμα Βελεστίνου, μέλη του προσωπικού του Φ.Δ., ανέσυραν βάρκα μήκους 4,5 μέτρων με βενζινομηχανή. Το πρόγραμμα Επόπτευσης – Φύλαξης συνεχίζεται για τον εντοπισμό κάθε παράνομης δραστηριότητας.