Οργανωμένη επίσκεψη 24 ατόμων στην προστατευόμενη περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού.

Δελτία Τύπου ΦΔ

Την Κυριακή 27-1-2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 24 ατόμων στο Εκθεσιακό Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού Λίμνης Κάρλας στα Κανάλια Μαγνησίας, όπου ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, μέσα στα πλαίσια οργανωμένης εκδρομής της Κοιν.Σ.Επ. Γεωπαιδεία.

Η περιβαλλοντική ενημέρωση συνεχίστηκε με παρατήρηση ορνιθοπανίδας στον ταμιευτήρα της Κάρλας, στο σημείο εισόδου της τάφρου 2Τ, χρησιμοποιώντας πεδιοσκόπια και κυάλια.

Ακολούθησε επίσκεψη στο αντλιοστάσιο της Πέτρας όπου οι εκδρομείς παρατήρησαν τη λειτουργία του και ενημερώθηκαν για τα τεχνικά έργα επανασύστασης του λιμναίου οικοσυστήματος.

Η   περιήγηση   στην   προστατευόμενη   περιοχή   ολοκληρώθηκε   με   επίσκεψη   στο   Κέντρο   Πληροφόρησης

Στεφανοβικείου.

Τέλος, διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, χάρτες και εκθέσεις απολογισμού για την προστατευόμενη περιοχή

Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου- Δέλτα Πηνειού.