Ολοκληρώθηκαν σημαντικές δράσεις διαχείρισης ειδών και οικοτόπων

ΔΤ ΦΔ Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΦΔ) ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, αφού ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», την Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», ολοκλήρωσε τη δράση Π.3.10: «Προστασία και ενίσχυση παρόχθιων και αλλουβιακών συστάδων του νερόφραξου (Fraxinus angustifolia ssp oxycarpa)  και του σκλήθρου (Alnus glutinosa)».

Ανάδοχος του έργου ήταν το Εργαστήριο Βοτανικής του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Την Ομάδα έργου αποτελούσαν ο Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος, Βιολόγος -Συντονιστής και ο Δρ. Ιωάννης Κόκκορης, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, ειδικός συνεργάτης σε θέματα βλάστησης, τύπων οικοτόπων και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Στη δράση συνέδραμαν οι υπάλληλοι του ΦΔ και ο Δασοφύλακας του Δασαρχείου Αμαλιάδας κ. Γιάννη Κεφάλας.

Αντικείμενο του έργου ήταν η διερεύνηση, καταγραφή και αξιολόγηση των συστάδων του νερόφραξου και σκλήθρου εντός της προστατευόμενης περιοχής και της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, καθώς και ο προσδιορισμός των τύπων οικοτόπων που συνιστούν, μέσω φυτοκοινωνιολογικής ανάλυσης. Το έργο περιλάμβανε επίσης την καταγραφή πιέσεων και απειλών, την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης, καθώς τον προσδιορισμό των κατάλληλων ατόμων για την λήψη πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων) που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των οικοτόπων και τη συλλογή του υλικού αυτού.

Παράλληλα, για την υλοποίηση των δράσεων παρακολούθησης ορνιθοπανίδας, θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και κιρκινεζιού (Falcon naumanni) ολοκληρώθηκε η προμήθεια ενός  οχήματος 4×4 διπλής καμπίνας με 4 πόρτες, με ανάδοχο τον κ. Κωνσταντίνο Μαυρίδη, ατομική επιχείρηση με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Τέλος, στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας ΠΕ4: Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, ολοκληρώθηκε η δράση Π.4.14: «Λήψη μέτρων για την προστασία των αλίπεδων από τις ανθρωπογενείς πιέσεις (παράνομη στάση και στάθμευση)» με την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε επιλεγμένες θέσεις του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς.

Τους θερμούς μήνες τα λιβάδια είναι στεγνά και αποτελούν ενδιαίτημα φωλιάσματος για σπάνια είδη πουλιών όπως το νεροχελίδονο (Glareola pratincola) και το νανογλάρονο (Sterna albifrons). Το χειμώνα όμως, τα περισσότερα λιβάδια πλημυρίζουν είτε σε όλη τους την έκταση είτε σε τμήματα της, για αυτό και θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι των υγροτόπων. Τα συγκεκριμένα αλίπεδα δέχονται μεγάλες πιέσεις ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες γιατί χρησιμοποιούνται ως χώροι παράνομης στάθμευσης από τους λουόμενους, μια και η περιοχή φαίνεται να δέχεται τουρισμό πολύ πιο πάνω απ τη φέρουσα ικανότητα της. Ο Ανάδοχος της δράσης ήταν ο αρχιτέκτονας μηχανικός κ. Σωκράτης Τσάκος.

Οι δράσεις της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδοτούνται από το ταμείο συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω των Πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.