Ξενάγηση του Συλλόγου Γυναικών Βελεστίνου «Υπέρεια Κρήνη»

ΔΤ ΦΔ Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού

Την Πέμπτη 6/2/2020 το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης υποδέχτηκε 23 επισκέπτες του Συλλόγου Γυναικών Βελεστίνου «Υπέρεια Κρήνη» στο Εκθεσιακό Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού Λίμνης Κάρλας και Μαυροβουνίου. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στις δύο εκθεσιακές αίθουσες του Κέντρου με το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για το φυσικό περιβάλλον του λιμναίου και ορεινού οικοσυστήματος, καθώς και για ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής.

Στην αίθουσα Φυσικού Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το υδάτινο και δασικό οικοσύστημα της λίμνης Κάρλας και του Μαυροβουνίου . Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τις θετικές επιπτώσεις της επαναδημιουργίας του υγροτόπου και την επαναποίκηση της περιοχής από πολλά είδη ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας αλλά και για την μεγάλη οικολογική σημασία των δασών των γειτονικών ορεινών όγκων.

Στην αίθουσα Πολιτισμού και Παραδοσιακής Ζωής, οι επισκέπτες πληροφορήθηκαν για τα σημαντικότερα μυθολογικά στοιχεία και ιστορικά δεδομένα της περιοχής, όπως και για τις κυριότερες ασχολίες των κατοίκων, από την προϊστορική μέχρι τη σύγχρονη εποχή.