ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΟΟΣΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Δελτία Τύπου ΦΔ ΔΤ ΦΔ Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής

Την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019, κλιμάκιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) επισκέφθηκε το Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα, όπου και ξεναγήθηκε από τον Πρόεδρο και το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού & Νοτιανατολικής Αττικής. Η επίσκεψη πεδίου του κλιμακίου του Ο.Ο.Σ.Α. έγινε στo πλαίσιo της κατάρτισης της δεκαετούς έκθεσης για την «Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας» του Οργανισμού και σε αυτήν παρευρέθηκαν και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Δημόπουλος καθώς και στελέχη των Διευθύνσεων Διεθνών & Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος &

Βιοποικιλότητας.

Οι εκπρόσωποι του Ο.Ο.Σ.Α. έδειξαν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα οικοσυστήματα του Εθνικού Πάρκου και υπήρξε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των παρευρισκόμενων. Κύρια αντικείμενα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε, ήταν θέματα βιοποικιλότητας και οι ανθρωπογενείς πιέσεις σε ένα εθνικό πάρκο, που γειτνιάζει με την πρωτεύουσα και αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης γαι τους κατοίκους της, καθώς και οι δυσκολίες που προκύπτουν στην εφαρμογή του υπάρχοντος διαχειριστικού σχεδίου. Οι απεσταλμένοι του Ο.Ο.Σ.Α. ζήτησαν τις απόψεις του Φορέα Διαχείρισης σχετικά με την επέκταση των ορίων ευθύνης, μετά την ψήφιση του Ν.4519/2018 και την επικείμενη επικαιροποίηση των διαχειριστικών σχεδίων όλων των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA 2000 της Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

Δρ Γεώργιος Λυριντζής

Έδρα: Σχινιάς, Μαραθώνας Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΦΟΔΕΠΑΣΜΥΝΑ, Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο, Σχινιάς, 190 07 Μαραθώνας
Τηλέφωνα: 22940-99158 και 6936660412
Τηλεομοιότυπο: 22944-40400
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fodepasmyna@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.npschiniasmarathon.gr

Tagged