Επίσκεψη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιάλου στην προστατευόμενη περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας- Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού.

ΔΤ ΦΔ Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού

Τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης υποδέχτηκαν το πρωί της Παρασκευής 1/11/2019, τους 70 μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιάλου και τους τέσσερις συνοδούς εκπαιδευτικούς, στο Εκθεσιακό Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού Λίμνης Κάρλας και Μαυροβουνίου.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στις δύο εκθεσιακές αίθουσες του Κέντρου με το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό,  οι μαθητές ενημερώθηκαν για το φυσικό περιβάλλον του λιμναίου και ορεινού οικοσυστήματος, καθώς και για ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής.

Στην αίθουσα Φυσικού Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το υδάτινο και δασικό οικοσύστημα της λίμνης Κάρλας και του Μαυροβουνίου . Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τις θετικές επιπτώσεις της επαναδημιουργίας του υγροτόπου και την επαναποίκηση της περιοχής από πολλά είδη ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας αλλά και για την μεγάλη οικολογική σημασία των δασών των γειτονικών ορεινών όγκων.

Στην αίθουσα Πολιτισμού και Παραδοσιακής Ζωής, οι μαθητές πληροφορήθηκαν για τα σημαντικότερα μυθολογικά στοιχεία και ιστορικά δεδομένα της περιοχής, όπως και για τις κυριότερες ασχολίες των κατοίκων, από την προϊστορική μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Η ξενάγηση συνεχίστηκε σε επιλεγμένη θέση στον υγρότοπο της Κάρλας, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τα διάφορα είδη ορνιθοπανίδας (φαλαρίδες, πελεκάνους, κορμοράνους, ερωδιούς κ.α.), με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού (κιάλια, πεδιοσκόπια) και την καθοδήγηση στελεχών του Φορέα Διαχείρισης.