Εθελοντικός καθαρισμός παράκτιας έκτασης της λίμνης Κάρλας με αφορμή την καμπάνια Let’s do it

Δελτία Τύπου ΦΔ ΔΤ ΦΔ Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού

Την Παρασκευή 5 Απριλίου ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου- Δέλτα Πηνειού, διοργάνωσε σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στεφανοβικείου και τους υπαλλήλους του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στα πλαίσια της Δράσης “Let’s do it Greece 2019”, καθαρισμό παράκτιας έκτασης του ταμιευτήρα πρώην λίμνης Κάρλας, υλοποιώντας ταυτόχρονα δράση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των μαθητών.

Οι 72 μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, στο Κέντρο Πληροφόρησης Κάρλας, που βρίσκεται στο Στεφανοβίκειο, για το πρόγραμμα παρακολούθησης, διαχείρισης και προστασίας του υπό σύσταση λιμναίου περιβάλλοντος και την ανάδειξη των υφιστάμενων ενδιαιτημάτων της πανίδας, χλωρίδας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ορνιθοπανίδα της περιοχής.

Στη συνέχεια το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης ανέλαβε το συντονισμό των μαθητών που έλαβαν μέρος στον εθελοντικό καθαρισμό, μοιράζοντας τους γάντια και σακούλες απορριμμάτων. Τα πολυπληθέστερα απορρίμματα ήταν για άλλη μια χρονιά οι πλαστικές σακούλες, διάφορα δοχεία, καπάκια, μπουκάλια, κουτάκια αλουμινίου και χάρτινα απορρίμματα, ενώ ακολουθούν τα υφάσματα αλλά και ογκώδη αντικείμενα, όπως ελαστικά αυτοκινήτων και ξύλινες παλέτες! Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 21 σακούλες απορριμμάτων.

Ο Φορέας Διαχείρισης έχοντας υιοθετήσει ως μια από τις πιο δημοφιλείς δράσεις του, τους εθελοντικούς καθαρισμούς, συνεχίζει την προσπάθειά του για ενδυνάμωση του θεσμού του εθελοντισμού και για περιβαλλοντική ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε θερμά όλους τους μαθητές και τους δάσκαλούς τους , καθώς και τους υπαλλήλους καθαριότητας, για την ενεργή συμμετοχή τους.

Tagged