Η Ελληνική Φύση αποτελεί τον Πανελλαδικό Σύλλογο Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και εκπροσωπεί τους εργαζόμενους των 28 ΦΔΠΠ που ιδρύθηκαν για την προστασία των κατά τόπους περιοχών NATURA.
Posts tagged "παρακολούθηση"

Καταγράφηκαν ήδη 19 φωλιές θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς

Ξεκίνησε και επισήμως η καταγραφή της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, που υλοποιείται από τον ΑΡΧΕΛΩΝ και τον Φορέα Διαχείρισης. Aπό τις αρχές Ιουνίου καταγράφηκαν, σημάνθηκαν προς προστασία, και χαρτογραφήθηκαν, από την ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ και από το προσωπικό του ΦΔΥΚΣ, συνολικά 19 φωλιές,...

Παρατήρηση Χαμωτίδων στο Δέλτα Έβρου

Στις 22 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των καταμετρήσεων της ορνιθοπανίδας από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, παρατηρήθηκαν 2 θηλυκές Χαμωτίδες Tetrax tetrax. Η παρατήρηση έγινε στην περιοχή «Δημητριάδη» και οι Χαμωτίδες βρισκόταν κοντά σε μια ομάδα 100 περίπου Ασπρομέτωπων χηνών Anser albifrons. Να σημειωθεί ότι το είδος είναι σπάνιο για την Ελλάδα...