Η Ελληνική Φύση αποτελεί τον Πανελλαδικό Σύλλογο Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και εκπροσωπεί τους εργαζόμενους των 28 ΦΔΠΠ που ιδρύθηκαν για την προστασία των κατά τόπους περιοχών NATURA.
Posts tagged "ζάκυνθος"

ΨΗΦΙΣΜΑ του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου του Ε.Θ.Π.Ζ.

«ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: Η Εμπειρία του Παρελθόντος πολύτιμος Οδηγός για το Μέλλον» ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 4-6 Δεκεμβρίου 2015 Οι Σύνεδροι του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, μέλη Επιστημονικών Εταιρειών για την μελέτη και προστασία του Χερσαίου και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Ελληνική Οικολογική Εταιρεία – Ε.Ο.Ε., Ελληνική Βοτανική Εταιρεία – Ε.Β.Ε., Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία – Ε.Ζ.Ε.),...

Προσλήψεις προσωπικού στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης με κωδικό MIS 340184 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» του Φορέα Διαχείρισης...

Προσλήψεις προσωπικού στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης με κωδικό MIS 340184 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού...

23 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΦΔ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος (23 θέσεις). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 9 Ιουλίου 2012. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ΠΗΓΗ