Πρόεδρος: Βάκκας Μιχάλης, 26530 22283 ή 6945104155

Αντιπρόεδρος: Καραμπέρου Γεωργία, 26930 31651 ή 6945218962

Γενικός Γραμματέας: Μπαρνιάς Αντώνης, 28210 45570 ή 6972258555

Ταμίας: Βράνια Χαρά, 26530 22245 ή 6944740483

Μέλος: Μπέλλου Μαρία, 26650 21319 ή 6949223798

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3η απόφαση της 2ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ στις 3/4/2015.