Αν είστε εργαζόμενος σε Φορέα Διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής στον ελλαδικό χώρο και επιθυμείτε να εγγραφείτε στο Σωματείο μπορείτε να συμπληρώσετε το παρακάτω έγγραφο και να το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ellinikifysi.gr

Αίτηση Εγγραφής