Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών «Ελληνική Φύση»

Κέντρο Πληροφόρησης, Κερκίνη ΤΚ 62055 Σέρρες

Τηλ.: 23270 28004, 6945104155 ή 6946475695

email: info@ellinikifysi.gr

 

Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – Ελληνική Φύση

Στρατηγού Ιωάννου 36, 38446 Ν. Ιωνία Βόλου

Τηλ. 24210 68094, 6945373088, email: vkourou@hotmail.com