Η Ελληνική Φύση αποτελεί τον Πανελλαδικό Σύλλογο Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και εκπροσωπεί τους εργαζόμενους των 28 ΦΔΠΠ που ιδρύθηκαν για την προστασία των κατά τόπους περιοχών NATURA.
Προκηρύξεις

Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα βιοποικιλότητας της Προστατευόμενης Περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού

...

Πρόσληψη προσωπικού στο ΦΔ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας

...

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην Αλόννησο

...

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου στο ΦΔ Λίμνης Παμβώτιδας

...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) νέου εργαζομένου στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

...

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

...

Πρόσληψη ενός (1) νέου εργαζομένου στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

...

Προσλήψεις προσωπικού στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

...

Προσλήψεις προσωπικού στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

...

Πρόσληψη προσωπικού

...

Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ

...

Τέσσερις (4) θέσεις εποχικού προσωπικού στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

...