Η Ελληνική Φύση αποτελεί τον Πανελλαδικό Σύλλογο Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και εκπροσωπεί τους εργαζόμενους των 28 ΦΔΠΠ που ιδρύθηκαν για την προστασία των κατά τόπους περιοχών NATURA.
Συνελεύσεις

5η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

...
4η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

4η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

[ 30/03/2013; ] Κερκίνη Σερρών, 06/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών   Το Δ.Σ. του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζόμενων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ», σύμφωνα με το  Νόμο και τα άρθρα 13, 14, 15 και 16 του Καταστατικού του, καλεί τα μέλη του και τους...

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών της «Ελληνικής Φύσης»

...

Αίτηση υποψηφιότητας για τις επικείμενες εκλογές του Συλλόγου

...

2η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

...

Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

...

Πρόγραμμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

...

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

...