ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος (23 θέσεις).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 9 Ιουλίου 2012.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

ΠΗΓΗ