Εκδόθηκε σε ΦΕΚ  o Νόμος 3937/2011 – ΦΕΚ/Α 60/31.03.2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

Μπορείτε να τον κατεβάσετε εδώ.