Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», που εδρεύει στο Άστρος και υπάγεται στον άξονα 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων: 21/1/2011

Αναλυτικά μπορείτε να μεταφορτώσετε την ανακοίνωση και τα παραρτήματα της ανακοίνωσης (pdf αρχεία) στον ιστοτόπο του Φορέα: www.fdparnonas.gr