Συνταγματικό, νόμιμο, εντός του πλαισίου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το από 19 Ιουλίου 2007 Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο καθορίζει τις ζώνες προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας.

Με τις ίδιες αποφάσεις το ΣτΕ απέρριψε, παράλληλα, τις αιτήσεις της Νομαρχίας Νοτιοανατολικής Αττικής, της Κοινότητας και κατοίκων των Αφιδνών που ζητούσαν την ακύρωση του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος.

ΠΗΓΗ