Συνάντηση γνωριμίας, σε επίπεδο επιστημονικών συνεργατών και προσωπικού φύλαξης, πραγματοποιήθηκε στους Μαυραναίους Γρεβενών ανάμεσα στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης και τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βίκου-Αώου και Πίνδου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η διερεύνηση της συνεργασίας του νεοσύστατου κλιμακίου του Φορέα Διαχείρισης Πίνδου, που εδρεύει στους Μαυραναίους και της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ επιδιώκει τη συνεργασία με τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών, πάνω στο πνεύμα της αειφορικής διαχείρισης των περιοχών αυτών και με αρκετούς έχει ήδη αναπτύξει υγιές πλαίσιο συνεργασίας.