Προκήρυξη για τη θέση ειδικού επιστήμονα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας.

Η θέση που προκηρύσσεται αφορά το Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας που έχει ιδρυθεί με σκοπό την διοίκηση και διαχείριση της αντίστοιχης προστατευόμενης περιοχής της χώρας.

Δημοσίευση: 11 Οκτωβρίου, 2010
Καταληκτική Ημερομηνία: 22 Οκτωβρίου 2010

Αναλυτικά εδώ.