Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χαράδρας Αράχθου Ν.Ιωαννίνων προκηρύσσει την πλήρωση 12 θέσεων εποχικού προσωπικού, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Βιολόγων (Ιωάννινα)

1 ΠΕ Γραμματέων (Πράμαντα Ιωαννίνων)

1 ΠΕ Δασολόγων (Ιωάννινα)

1 ΠΕ Οικονομικoύ (Ιωάννινα)

1 ΠΕ Περιβαλλοντολόγων (Ιωάννινα)

1 ΔΕ Προσωπικό Κέντρων Πληροφόρησης (Άγναντα Άρτας)

1 ΔΕ Προσωπικό Κέντρων Πληροφόρησης (Βουργαρέλι Άρτας)

1 ΔΕ Προσωπικό Κέντρων Πληροφόρησης (Νεράιδα Τρικάλων)

1 ΔΕ Προσωπικό Κέντρων Πληροφόρησης (Χουλιαράδες Ιωαννίνων)

1 ΔΕ Φυλάκων (Βουργαρέλι Άρτας)

1 ΔΕ Φυλάκων (Νεράιδα Τρικάλων)

1 ΔΕ Φυλάκων (Πράμαντα Ιωαννίνων)

Καταληκτική ημερομηνία: 20/9/2010

Τηλέφωνο Πληροφοριών: 265 1007650

Την προκήρυξη μπορείτε να την βρείτε εδώ.