Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας- Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Φ.Δ. Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φορέα, που εδρεύει στο Στεφανοβίκειο του Δήμου Κάρλας.

Αναλυτικά η προκήρυξη και τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ: http://www.fdkarlas.gr/prokirikseis.htm

Η προκήρυξη λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2010.