Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα που διοργανώνει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου την Κυριακή, 06.06.2010 στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Αίνου «Κτήριο Μεταξά», με θέμα: Κεφαλονιά: Ημέρα Περιβάλλοντος και Έτος Βιοποικιλότητας 2010

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Γεωργία Καμάρη
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
Πρόεδρος Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ