Άμεσα ήταν τα αποτελέσματα της κατασκευής εξέδρας για την αναπαραγωγή ποταμογλάρονων που πραγματοποίησαν οι φύλακες του Φ.Δ. Λίμνης Κερκίνης.

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της, δεκάδες ζευγάρια φτερωτών φίλων κατέκλυσαν την εξέδρα για να κάνουν τις φωλιές τους.

Ευχαριστούμε τους φίλους που με την οικονομική τους βοήθεια έγινε πραγματικότητα και αυτό το έργο.