Εκδόθηκε ΦΕΚ για την συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων και Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης:

Το ΦΕΚ 8 για τους:

ΦΔ & Ανάπλασης ποταμού Κηφισού
ΦΔ Εθνικού Δρυμού Οίτης