Ήρθε η ώρα για όλους μας!

Δείτε την προκήρυξη για τις θέσεις των προέδρων και των ειδικών επιστημόνων σε Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών.

http://www.opengov.gr/home/?page_id=158

Πάλι δεν υπήρξε καμία ειδοποίηση! Και τι θα κάνουμε με το οικονομικό κομμάτι του κλεισίματος του ΕΠΠΕΡ; Συνεχίζουμε κανονικά;